Word bewust van hoe je communiceert,
zo word je spontaan en je eigen zelf!

COMMUNICATIE

“Communiceren is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse communicare slaat terug op “iets gemeenschappelijk” maken. Communicatie is behalve een sociale activiteit, ook een resultaat van het contact: de optelsom van wederzijdse betekenisgevingen, ook wel het communicatie-effect genoemd.” 
(Wikipedia, 2019)

Vanaf onze geboorte ontwikkelen we ons zijn en ook onze communicatie patronen. Geleidelijk worden we ons bewust en stellen we ons vragen:

VRAAG MEER INFO
OVER WORKSHOPS,
TRAINING OF
INTERVISIE BEGELEIDING
 • Wat betekent communicatie voor mij?
 • Hoe kom ik over in mijn communicatie?
 • Hoe geef ik feedback?
 • Welke complimenten kan ik geven?
 • Hoe bereik ik mijn doel met mijn communicatie? Wat is mijn doel?
 • Hoe verlopen de communicatiepatronen van mijn collegae? Hoe kan ik hierin een steun zijn om de samenwerking te bevorderen?
 • Welke communicatiepatronen of communicatiestijlen zijn er eigenlijk? Wat betekent dat voor mij en mijn team?
 • Welke reacties lokt mijn communicatie uit bij de ander?
 • Hoe communiceer ik met mijn leidinggevende?
 • Hoe kan ik efficiënter communiceren en mijn doel bereiken?
 • Hoe kan ik positieve uitkomsten verwerven in mijn communicatie en niet steeds dezelfde onbevredigende resultaten ervaren?

In mijn rugzakje zitten meerdere tools en werk ik samen met verschillende partners om aan de slag te gaan met particulieren, individuele medewerkers, teams en bedrijven. Neem vrijblijvend contact op voor een informatief gesprek.

LEES MEER