MIJN TOOLS

Perfectionisme 
Coach

Leiderschap

ACT

Loopbaan
Begeleiding

Veerkracht Coach

Stress en Burn-out 

Shinrin Yoku

BTA

DISC ®

Kernkwadranten

Intervisie

MIJN TOOLS

Perfectionisme Coach

Ontwikkelingsgericht Coachen bij Perfectionisme

Bemerk je ook wel eens het vooruitschuiven van taken, of dat het altijd beter kan en dat kiezen een soort van verliezen is? Of dat jouw innerlijke stemmetje  je niet verder helpt? Kijk je vooral somber naar jezelf en moet je eindeloos voor anderen zorgen en is controle willen hebben je niet vreemd??

Bij ontdek je veerkracht, word je bewust van hoe perfectionisme jou laat twijfelen, piekeren of uitstellen. Tijdens onze ontmoetingen wordt je meegenomen in het ontwikkelen van jouw balans tussen wat je nodig hebt om je spontane, onbezorgde en veerkrachtige eigen zelf te zijn. Je ervaart de resultaten van jouw acties en kan genieten van jouw doen en laten omdat je ademruimte voelt in  wie je bent.  

Aan het eind van deze (her)ontdekking leg je de spreekwoordelijke kwaliteitslat op een voor jou gepaste hoogte, is je interne stem ondersteunend aan jouw doelen, kijk je met mildheid naar jezelf, zeg je met zelfvertrouwen neen, verdeel je de taken en moet er niets meer! Je voelt je rustiger, in balans met jouw omgeving, ben je geïnspireerd om je authentieke ik te zijn en knijp je vaker een oogje dicht als de boel de boel lijkt.

De methodiek die ik hiervoor gebruik is OCP ontwikkelingsgericht coachen bij perfectionisme. 

Deze methode is ontwikkeld door Marcel Hendrickx. OCP is gericht op de samenwerking tussen enerzijds het deel dat het patroon van perfectionisme aanstuurt, en anderzijds het deel dat het vrije kind in ons aanstuurt. Zo bekom je een evenwicht tussen denken en voelen. Het betreft een gestructureerde aanpak met behulp van visualisatie en verbeelding, die stap voor stap vorm gegeven wordt. Het behalen van vooropgestelde doelen, zelfvertrouwen, rust en creativiteit behoren tot de opbrengsten voor jou.

Zowel voor particulieren, individuele medewerkers van organisaties, als voor bedrijven kan middels OCP-coaching, informatieve lezing en/of workshops, een programma op maat uitgevoerd worden.

MIJN TOOLS

Leiderschap

Groeinaar persoonlijk leiderschap is groei naar je eigen efficiënte zelve

Bemerk jij ook wel eens spanningen in omgang met anderen? Verlang jij naar samenwerking in harmonie, maar lukt het niet altijd? Vind je dat er in jouw omgeving beslissingen genomen worden waar geen draagvlak voor is? Of ervaar je te weinig ruimte voor jouw spontane ideeën? 

Iedereen heeft talenten, mensen zonder talenten bestaan gewoonweg niet. Eigenschappen die je moeiteloos en onmerkbaar afgaan, zijn jouw grootste talenten. Gedragsstijlen worden reeds decennia lang bestudeerd. Zo werd ontdekt dat elk mens een voorkeursgedrag (en dus talenten) heeft dat van nature goed bij haar/hem past.

Benieuwd naar jouw voorkeursstijl? Ontdek je veerkracht gaat samen met jou op zoek naar de talenten en neemt jou mee op leerroute. Jezelf in balans zetten, efficiëntere aansturing van jouw team, vloeiende samenwerkingsrelaties met je collegae, of harmonieus omgaan met elkaar binnen je privé, is een keuzepalet van mogelijke opbrengsten voor jou! 

De modellen of tools die ik hierbij inzet zijn geen doelen op zich! Mensen passen nu eenmaal niet in hokjes! Wel is sprake van een bijdrage aan het inzichtelijk maken van jouw talenten, kwaliteiten en belemmeringen. Samenvattend jouw communicatie en gedragsvoorkeur. Ze geven bevestiging in wat goed gaat enerzijds en openen vervolgens het groeipotentieel!

Benieuwd naar hoe ontdek jouw veerkracht je hierin kan ondersteunen? Begin er aan, na een vrijblijvende kennismaking, stellen we samen vast hoe we deze ontwikkeling verder gaan vormgeven.

MIJN TOOLS

ACT

Gecertificeerd ACT Master

ACT voor individuele trajecten
ACT in willekeurige groepen
ACT in teams
(Certificaten: Basis, Vervolg, In Groepen) 

ACT 
Acceptance and Commitment Therapy

Of het nu gaat over dat je jezelf niet graag ziet, of dat je last hebt van perfectionisme, of dat bij jou somberheid steeds sluimert, of altijd weer dat piekeren of die lastige werkplek jouw geluk in de weg staat… 

De ACT methodiek leert ons dat pijnlijke ervaringen, gedachten en gevoelens bij het leven horen, en dat je dus niet hoeft te proberen om altijd maar gelukkig te zijn. Je mag die pijn ervaren omdat ze er nou eenmaal is. Binnen het traject leer je hoe je de eigen pijn actief kunt toelaten en accepteren. Want als je alles mag denken en voelen, hoe kan het je dan nog in de weg staan? 

Het ontwikkelen van de 6 vaardigheden die het model aanreikt, staat centraal. Vanuit klachten ontstaat er groei naar veerkracht en psychologische flexibiliteit.

6 verschillende werkzame technieken worden met elkaar gecombineerd. 
De zes zuilen die ACT bevat, wordt ook wel de hexaflex genoemd:

  • Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen
  • Defusie: afstand nemen van je gedachten
  • Het Zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld)
  • Hier en Nu: aandacht voor het
    Hier en Nu
  • Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt
  • Toegewijd Handelen: investeren in je waarden. Loskomen van piekeren of moeten, ontdekken welke waarden eigenlijk echt belangrijk zijn, om zo als mens of als team lichter te worden.

Toegang tot de APP ontwikkeld door Act Guide, met oefeningen, visualisaties en korte filmpjes verdiepen jouw ontwikkelingsproces. Het zelfwerkboek ondersteunt het persoonlijke proces en vormt dit tevens jouw naslagwerk. 

Voor meer informatie over individuele trajecten of groepstrainingen neem zeker contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

MIJN TOOLS

Loopbaanbegeleiding

In samenwerking met het erkend loopbaancentrum A-Lissome

Bij ontdek jouw veerkracht staan persoonlijke loopbaanvragen en thema’s binnen de huidige of gewenste job centraal. Vragen die tijdens deze coaching beantwoord worden:

•  Wat is werkgeluk voor mij?
•  Waar sta ik voor? Welke zijn mijn waarden in een job?
•  Wat heb ik nodig om mijn kwaliteiten en vaardigheden positief in te zetten?

•  Wat belemmert mij en kan ik positief omzetten?
•  Welke kennis en vaardigheden bezit ik om me te positioneren op de arbeidsmarkt? 

Vanuit de positieve psychologie en ontwikkelingsgericht coachen, zet ik mijn deskundigheid in. Ik begeleid jou bij het ontdekken van jouw talenten, het erkennen van wat al goed gaat, bij wie je bent en wat je wil, bij het openstaan voor eventuele belemmeringen en bij het nemen van de juiste actie. Een ondersteunend plan van aanpak bewaakt de rode draad en behoudt focus. Positieve wending in jouw huidige of toekomstige loopbaan is het resultaat van een loopbaancoachingsproces bij ontdek jouw veerkracht.

Wat kan je verwachten? 

In een gratis kennismakingsgesprek gaan we samen op zoek naar jouw passend doel dat tijdens het verdere proces aan de hand van oefeningen en reflectieve tools bereikt kan worden. In het loopbaancoachingstraject is er aandacht voor wie je bent en wat je kan, voor wat je nodig hebt en welke acties je zelf gaat inzetten. 

Via de loopbaancheques van VDAB betaal je als werknemer en zelfstandige slechts 10 euro per uur individuele coaching. Ook de organisatie waarvoor je werkt kan de kosten op zich nemen.
Een loopbaanbegeleidingstraject bestaat uit 4u of 7u individuele coaching, afhankelijk van wat jij nodig hebt.

Wil je weten of je recht hebt op loopbaancheques en hoe je die kan bestellen? 
Klik links op de ‘loopbaancheque’ afbeelding voor meer informatie!

Mocht je geen recht hebben op loopbaancheques kan je toch bij mij terecht.

MIJN TOOLS

Veerkracht Coach

Stress en Burn-out 

Tijdens veerkracht coaching begeleid ik jou bij het herstel en re-integratie na burn-out. Ook begeleid ik het vergroten van persoonlijke veerkracht om burn-out te voorkomen.

Herken je jezelf in volgende vragen: Ervaar je spanningen waardoor je niet jezelf kan zijn? Merk je dat jouw concentratieboog afgenomen is? Kost het veel energie om je taken af te werken? Wil je de effecten van het hulpvragen ervaren? Wil jij je doel bereiken? Wil jij makkelijk contact leggen en vragen stellen?

Veerkracht staat voor positivisme, humor, zelfcontrole, geloof in jezelf, sociale ondersteuning, bereidheid tot aanpassing en bereidheid tot flexibiliteit.

Zowel voor individuele klanten als voor organisaties werk ik samen met jou aan het verstevigen van jouw veerkracht en stress bestendigheid. Zowel preventief als tijdens jouw re-integratie bied ik professionele ondersteuning. Organisaties adviseer en begeleid ik bij het realiseren van een mentaal gezond werkklimaat en bij het bestrijden van een te hoge werk gerelateerde spanning.

Binnen de organisatie kan ik op vraag zitting nemen om de individuele medewerker  te ondersteunen.
Vraag vrijblijvend informatie aan!

MIJN TOOLS

Shinrin Yoku

Bosbadgids

De kunst van het bosbaden, een Japanse manier die je leert om je vijf zintuigen open te stellen en te ontdekken hoe je jezelf kan openstellen voor de wondere wereld van het bos!

Aan de hand van eenvoudige meditatieve oefeningen ontstaat de verbinding tussen jou en het bos. Je ervaart letterlijk het baden bij de bomen en alles wat er in het bos aanwezig is.

Hierdoor neem je afstand van de hectiek van de dag, en bereik je ontspanning in lijf en geest. De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van de effecten van Shinrin Yoku zijn veelbelovend (Yoshifumi Niyazaki).

Willen jij of jouw team zich bekwamen in het leren openstellen van de zintuigen? En dit in de wereld van het bos om energie en verkwikking te ervaren? Neem dan contact op met mij! Bosbadsessies bied ik zowel voor enkele als voor groepjes deelnemers aan, particulier of teams uit organisaties. 

Door het ervaren van het bosbaden kan iedereen bijdragen aan een gezonde levensstijl enerzijds en aan het voorkomen van stress anderzijds.

MIJN TOOLS

BTA

Bachelor Transactionele Analyse

Transactionele Analyse (TA), is een praktische theorie over communicatie en gedrag. De modellen en begrippen zijn bruikbaar als je jezelf wilt begrijpen en effectiever wilt communiceren en omgaan met anderen. 

TA gaat er van uit dat we de keus hebben uit vijf soorten gedrag. 
Elk gedrag heeft zowel positieve als negatieve kanten. In de interactie met anderen hebben we altijd een keuze. 

Die keuze bepaalt voor een groot deel het vervolg van de communicatie. Jouw manier van communiceren heeft een bepaald effect op de ander. Maar wat jij doet en zegt, triggert ook iets bij jouw gesprekspartner. Hoe beter je in staat bent patronen en eigen gedrag te herkennen, hoe effectiever de communicatie! Wil je weten hoe dit gaat en hoe je naar de winnaarsdriehoek kan groeien? 

Vraag vrijblijvend informatie aan voor individuele sessies of teamworkshops!

MIJN TOOLS

DISC ®

Gecertificeerd Trainer

DISC® is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton, en draagt bij aan het blootleggen van communicatievoorkeursstijlen. 

Iedereen heeft talenten, mensen zonder talenten bestaan gewoonweg niet. Eigenschappen die je moeiteloos en onmerkbaar afgaan, zijn jouw grootste talenten. Gedragsstijlen worden reeds decennia lang bestudeerd. Zo werd ontdekt dat elk mens een voorkeursgedrag (en dus talenten) heeft dat van nature goed bij haar/hem past. 

Wat kan je verwachten als particulier of individuele medewerker van een organisatie? 

Aan de hand van een adaptieve vragenlijst wordt jouw voorkeursstijl ontsloten. Deze vragenlijst kan je thuis op een zelfgekozen moment invullen. Het resultaat kunnen we vervolgens in een individueel gesprek nader bestuderen. Waarbij aan de hand van een aantal concrete voorbeelden en oefeningen, je leert welke de krachten en valkuilen zijn van je eigen stijl. Ook staan we stil bij de andere voorkeursstijlen die je in jouw team (privé of werk) zeker herkent. We doen oefeningen en gebruiken concrete situaties uit jouw privé of werkomgeving als werkmateriaal. Hierdoor verwerf je inzicht en ontwikkel je (deel)vaardigheden in het omgaan met je eigen voorkeurstijl en leer je dit naadloos te laten aansluiten bij de andere stijlen. Efficiëntie, behoud van energie, situaties tot een goed eind brengen, zowel privé als in werksituaties, zijn niet langer slopend en worden  jouw resultaten.

Wat kan je verwachten als team in een organisatie? 

Benieuwd naar talenten en voorkeurstijlen binnen jouw team en hoe verschillen hierin geolied kunnen samenwerken? Hoe je als team projecten efficiënt en in goede samenwerking tot een eind kan brengen? Ontdek je veerkracht gaat samen met jouw team op zoek naar de talenten en neemt jouw team mee op leerroute.

Elk teamlid krijgt een adaptieve vragenlijst, die als voorbereiding ingevuld  wordt. Zo worden individuele voorkeurstijlen ontsloten en kunnen we aan de slag. Middels workshopsessie(s) verwerven de deelnemers inzicht in de eigen en in de verschillende voorkeursstijlen binnen het team. Aan de hand oefeningen en gewoon ervaren wordtingezet op efficiënt samenwerken onderling

De winst voor het team en leidinggevende is een flinke portie groei in zowel begrip als know how over werkstijlen en efficiënt samenwerken in het bereiken van de vooropgestelde doelen vanuit de organisatie. Waarbij het behoud van energie leidt tot werklust voor de volgende werkdagen. 

Bij een team ontwikkelproces ontvangen jullie zowel een individueel als team-gerelateerd inhoudelijk naslagwerk.

MIJN TOOLS

Kernkwadranten

Enneagram

Het model van kernkwadranten maakt op een gemakkelijke en concrete manier zichtbaar waar de kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën zich bevinden. 

Mijn ervaring is dat kernkwadranten inzicht geven in patronen, gedrag en kwaliteiten. De concrete opbrengst zorgt ervoor dat het goed te gebruiken is in de zakelijke omgevingen. Het verrijkt de communicatie zowel voor jou als individu, als binnen een team. 

Zo kan jij bijvoorbeeld ordelijk als kwaliteit hebben en perfectie door de vingers zien. Soms de touwtjes wat laten vieren is hierbij de uitdaging. Zie je vervolgens een slordige en chaotische omgeving, schiet je in de allergie, hetgeen kan leiden tot een communicatie stoornis met jouw collega. 

Middels workshops kan een team zich ontwikkelen in het hanteren van de verschillende aanwezige communicatiestijlen, opdat efficiëntie gecreëerd wordt in de onderlinge samenwerking.

MIJN TOOLS

Intervisie

Kortdurend, tijdelijk begeleiden van intervisiegroepen, opdat hun slaagkansen en effectiviteit van zelfstandig leren van en met elkaar vergroot, is het resultaat dat ik vooropstel tijdens intervisietrajecten. 

Doorlopend leren van en met elkaar in organisaties is niet meer weg te denken! 

Kleine groepen rond 8 personen, in onderlinge afspraken en veiligheid, leren van elkaar door middel van eigen ingebrachte casuïstiek uit de beroepspraktijk.

Als intervisiebegeleider zet ik het proces voorop, leer ik de groep Intervisie Vormen aan, opdat na verloop van tijd de groep autonoom de intervisie zelf kan uitvoeren.

Voor informatie contacteer mij.